PROGRAM
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU EDUKACJI POZAFORMALNEJ

Główny moderator: red. Jacek Żakowski

 
    Program wg stanu potwierdzeń na dzień 23.05.2016 r.
  900 - 1000 Rejestracja uczestników
Recepcja na poziomie 0 | Powitalna kawa: poziom minus 1 | Zwiedzanie ekspozycji
 

SESJA PLENARNA
Aula A1

  1000 - 1015 Powitanie w imieniu inicjatorów i organizatorów
Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
  1015 - 1045 Trendy na europejskim rynku edukacji pozaformalnej
gość zagraniczny
  1045 - 1115 Rynek edukacji pozaformalnej w Polsce – trendy i prognozy do roku 2020
Piotr Piasecki
, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
1115 - 1130 Przerwa kawowa (poziom minus 1)
  1130 - 1230 Wyzwania dla edukacji pozaformalnej w kontekście planów rozwojowych Polski
Uczestnicy debaty:
Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak,  Zespół Boloński Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (do potwierdzenia)
Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
prof. Elżbieta Kryńska, Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego
Przedstawiciel biznesu regionu łódzkiego
Moderator: red. Jacek Żakowski
  1230 - 1245
Powołanie Sojuszu Edukacji Pozaformalnej
1245 - 1345 Przerwa obiadowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

Sesja I „Jakość kwalifikacji  i kompetencji – ZSK”
Aula A1

  1345 - 1430

Część I

Zintegrowany System Kwalifikacji – Co się zmienia? Gdzie jesteśmy? Jak mogą pojawić się nowe kwalifikacje rynkowe?

Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii I Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Agnieszka Chłoń-Domińczak, Lider Projektów KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych (do potwierdzenia)
Katarzyna Trawińska-Konador, Ekspert ds. KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych
Andrzej Lech, Ekspert Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  1430 - 1545

Część II  

ZSK od strony praktycznej: identyfikacja i opis nowej kwalifikacji, poziomowanie kwalifikacji, życie kwalifikacji w ZSK, kwalifikacje w sektorach

Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowego (moderator)
Andrzej Lech, Ekspert Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Katarzyna Trawińska-Konador, Ekspert ds. KRK w Instytucie Badań Edukacyjnych
Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
1545 - 1600 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

Sesja II „Jakość usług rozwojowych”
Aula A3 (poziom 0)

  1345 - 1500

Część I

Praktyczne rozwiązania projakościowe, przegląd rozwiązań i debata nad potrzebami wpływania na jakość w edukacji pozaformalnej

W debacie udział wezmą:
Przedstawiciele standardów dla usług rozwojowych szkoleń, coachingu, mentoringu
Eksperci systemów ISO 29990, 9001
Przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji
Eksperci ds. certyfikacji zawodowych
Przedstawiciele innych systemów zapewniania jakości
Moderator: Ewa Puzia, Przewodnicząca Komisji Jakości Usług Szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
  1500 - 1545

Część II

System zapewnienia jakości usług rozwojowych finansowanych z EFS ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych

Wallis Goelen, Kierownik w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
Wojciech Szajnar, Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
1545 - 1600 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

Sesja III:  „Debaty Lifelong Learning”
Aula A5 (poziom 2)

  1345 -1500

Część I

Szanse i bariery w rozwoju sektora Edukacji Pozaformalnej w Polsce – debata

W debacie udział wezmą przedstawiciele i eksperci:
Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Badań Edukacyjnych, Partnerów sektora edukacji pozaformalnej,  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Krajowej Izby Gospodarczej, Przedstawicieli pracodawców i pracowników, Konwentu Dyrektorów WUP. 
  1500 -1545

Część II

Nowy paradygmat w edukacji i uczeniu się

Debata służąca wymianie poglądów i wypracowaniu odpowiedzi na pytanie czy uczenie się ludzi w tzw. starym paradygmacie jest w dalszym ciągu możliwe i czy przyniesie pożądane rezultaty. Podczas sesji przyjrzymy się różnym kontekstom uczenia się ludzi i wypracujemy rekomendacje dla rozwoju sektora.
 • Kim jesteśmy - co to znaczy: "edukacja pozaformalna"
 • Jak to się dzieje, że coś umiemy - nowa wiedza o mózgu i jej skutki dla świata szkoleń
 • Nowe technologie - ich wpływ na proces uczenia się
 • Rola  uczenia się w gospodarce wiedzy
Moderator: Jacek Jakubowski, Superwizor Grupy TROP
Współmoderatorzy i eksperci:
Sławomir Łais, Prezes Zarządu OSI CompuTrain, Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Paweł Sopkowski, Prezes Zarządu CoachWise S.A., Członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
dr Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
1545 - 1600 Przerwa kawowa, networking i odwiedzanie stoisk wystawców
 

SESJA PLENARNA
Aula A1

  1600 - 1630 Biała Księga Edukacji Pozaformalnej - Podsumowanie kongresu, przyjęcie wniosków.
  1630 - 1700 Networking, integracja, zwiedzanie stoisk
 

SESJE RÓWNOLEGŁE
Sala 43 „AGORA” i Sala 38 „MULTIMEDIALNA" (poziom 0)

  930 - 1700 Prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji pozaformalnej, a także inicjatyw i dobrych praktyk Partnerów oraz Sponsorów.
Komitet Programowy zaprasza do dalszego zgłaszania tematów wystąpień w Sesji Równoległej (prezentacje produktów, firm, nowości).
 • Budowanie wartości usługi szkoleniowej w świecie igreków, smartfonów, wiedzy tłumu itp. – Sławomir Łais, Polska Izba Firm Szkoleniowych / OSI CompuTrain
 • LinkedIn w 5 krokach - czyli gdzie spotyka się szkoleniowiec z hotelarzem. Alternatywne metody pozyskiwania zapytań konferencyjnych i szkoleniowych w sieci internetowej - Dagmara Plata-Alf, Hotel Media Group
 • Innowacje, które działają. Rekomendacje dla organizatora szkoleń i konferencji – Sławomir Wróblewski, Meeting Industry Institute, SKKP
 • Akademia Prawa PIFS – mec. Aneta Drosik, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
 • Plany samorządu woj. łódzkiego oraz wojewódzkich i powiatowych służb zatrudnienia dot. edukacji pozaformalnej – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Standard Usługi Szkoleniowej PIFS v 2.0 – Ewa Puzia, Przewodnicząca Komisji Jakości Usług Szkoleniowych - Polska Izba Firm Szkoleniowych
 • Usługi rozwojowe, szkolenia, kursy, kwalifikacje, kompetencje… - mówmy wspólnym językiem – Katarzyna Trawińska-Konador, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Edukacja przedsiębiorców i obywateli w zakresie foresightu, dr Anna Sacio-Szymańska, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
 • Ewolucja standardów kompetencji zawodowych – z doświadczeń międzynarodowych – dr Jolanta Religa, dr Dorota Koprowska, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
 • Możliwości wykorzystania Open Badges w potwierdzaniu efektów uczenia się – Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
 • „Druga generacja” standardów kompetencji zawodowych w Europie - dr Jolanta Religa, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
 • EPALE - ePlatforma na rzecz uczenia sie dorosłych w Europie - Alina Respondek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji trenera VET w branży budowlanej z wykorzystanie normy PN-EN ISO/ICE 17024:2012, Krzysztof Symela, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Waldemar Mazan - Konferencja Budownictwa i Nieruchomości, Jakub Kus - Związek Zawodowy "Budowlani”
 • Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji pozaformalnej - Malgorzata Sienna i Donata Andrzejczak, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Marketing internetowy w aspekcie prowadzenia placówek/instytucji szkoleniowych, Marta Partyka - MDszkolenia.pl
 • Nowoczesne metody kształtowania umiejętności zawodowych  – stanowiska technodydaktyczne – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
 • Integracja podmiotów z obszaru edukacji w kontekście łańcucha wartości dodanej dla rynku pracy - Piotr Fałek, prezes Zarządu Syntea SA.
 
 

Współorganizatorzy

 

 

Główny Partner Merytoryczny

Patroni i Partnerzy

                                                           
   
                                                   

Patroni medialni

 
    

 

 
 
 

Trwa rejestracja na KEP 2016

Trwa rejestracja na Kongres Edukacji Pozaformalnej (Łódź, 23.06.2016). Uczestnictwo jest BEZPŁATNE, liczba miejsc ograniczona. Przejdź do zakładki REJESTRACJA.

 


Aktualności

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM. Rektor prof. dr hab. W. Banyś wyraził zgodę na objęcie patronatem  Kongresu Edukacji Pozaformalnej. W imieniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Kongresie udział weźmie Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, który wystąpi w debacie „Wyzwania dla edukacji pozaformalnej w kontekście planów rozwojowych Polski”.